Steroid Kürü

Steroid kürü terimianabolik / androjenik steroidlerin (AAS) periyodik olarak, genel anlamda kas oluşturma amaçları için kullanılması anlamına gelir. AAS, aşırı kas hacmi kazanımlarını (vücut geliştirme) teşvik etmek yada atletik performansı geliştirmek için tıbbi olarak onaylanmamıştır. Bir avuç sporcu hekimi tarafınca atletlerde meydana getirilen erken denemelerin yanı sıra, bu ilaçların fizik ve performansı arttırıcı özelliklerini incelemek için, bilhassa yararları en üst düzeye çıkarmak ve negatif tesirleri en aza indirgemek için bu tarz şeyleri kullanma stratejileri geliştirmeye odaklanan kapsamlı bir çaba harcamamak tıp toplumu tarafınca üstlenildi. Bundan dolayı, yasadışı kullanıcılar bu ilaçların idaresi için kendi protokollerini geliştirmeye bırakılmışlardır. Netice, bu ajanların kullanımına yönelik fazlaca çeşitli çeşitli yaklaşımlar geliştirdi, bazıları ötekilerden daha güvenli yada daha etkili.

Steroid Seçimi

İlk olarak hangi steroid (ler) i kullanmayı düşündüğünüzde, anabolik / androjenik steroid kategorisine giren birçok değişik ilaç bulunduğunu görmüş olacaksınız. Bu, spesifik özelliklere haiz ilaçlarla spesifik hasta ve ihtiyaçlara yönelik olarak meydana getirilen uzun seneler devam eden gelişim sonucunda olmuştur. Mesela, bazı ilaçlar hafifçe (androjenik) olarak kabul edilir ve hanımlarda ve çocuklarda daha azca yan tesir üretir. Ötekiler daha androjeniktir ve bu da erkeklerdeki cinsel işlevleri desteklemede onları daha iyi hale getirir. Bazıları enjekte edilebilir ilaçlar ve ötekiler oral alım için üretilmektedir. Bununla beraber, bu çeşitliliğin sınırları vardır. Tüm AAS ilaçları aynı hücresel reseptörü etkinleştirir ve benzer protein anabolizan özelliklerini paylaşır. Başka bir deyişle, değişik AAS ilaçları bazı değişik özelliklere haiz olabilirken,

Tüm AAS ilaçları kas kütlesini, enerjisini ve performansını geliştirebiliyor olsa da, belirli bir amaç için bir gizmen seçmek için herhangi bir pozitif yanları olmadığını söylemek doğru olmayacaktır. En temelde, kazanılan kanın miktarı ve kalitesi bir ajantan diğerine değişik olabilir. Genel olarak, östrojenik olan AAS, toplam kas büyüklüğündeki artışların sağlanmasında daha etkili olma eğilimindedir. Bununla beraber, bu steroidler görünür su (ve kimi zaman yağ) retansiyonu üretme eğilimindedir ve ham boyutlar kas tanımından daha mühim olduğunda çoğu zaman tercih edilir. Östrojeniklik düşük yada asla olmadığı malum ilaçlar, karşılaştırıldığında daha azca çarpıcı boyut kazanımları elde etme eğilimi gösterir, sadece daha çok görünür kas yapısı ve tanımıyla kalite yüksektir. En popüler AAS ilaçlarını incelerken,

Kütle (Toplu):

 • Metandrostenolon – Oral
 • Oksimetolon – Oral
 • Testosteron (cypionate, enanthate) – Enjekte edilebilir

Yağsız kitle:

 • Boldenone undecylenate – Enjekte edilebilir
 • Methenolone enanthate – Enjekte edilebilir
 • Nandrolone decanoate – Enjekte edilebilir
 • Oksandrolon – Oral
 • Stanozolol – Oral

AAS kullanımının erken safhaları çoğu zaman tek bir anabolik / androjenik steroidli siklusları ihtiva eder. Kas hacminin oluşturulması en yaygın hedeftir ve çoğu zaman testosteron, metandrostenolon yada oksimetolon benzer biçimde daha androjenik maddelerden birini kullanmayı gerektirir. Yalın kütle arayan kişiler çoğu zaman nandrolon dekanoat, oksandrolon yada stanozolol benzer biçimde anabolik zımbalıkta lehte buluyorlar. İlk kez kullanıcılar, anabolik / androjenik steroid enjekte etmeye nadiren razı gelirler ve çoğu zaman kolaylık sağlamak için oral bir bileşik seçecektir. Metandrostenolon kitle oluşumu için en yaygın seçimdir ve neredeyse evrensel olarak oldukça etkilidir ve östrojenik yada androjenik yan etkisinde bırakır açısından orta düzeyde problemlidir. Stanozolol, yağsız kütle yada atletik performansı çoğaltmak için çoğunlukla tercih edilen oral anabolik steroiddir.

Bilhassa AAS kullanımı tertipli olarak tekrarlanacaksa, steroid kullanmak için seçilirken advers tesirleri de dikkate alınmalıdır. Mesela, listelenen oral ilaçlar kardiyovasküler sistem üstünde daha çok gerginlik gösterir ve hem de karaciğer toksiktir. Bu nedenlerden dolayı, listelenen enjektabl ilaçlar, aslen güvenlik için tercih edilir (bir çok testosteron). Ihtimaller içinde kozmetik yan etkisinde bırakır de dikkate alınabilir. Mesela jinekomastiye karşı duyarlı olan erkekler kimi zaman metenolon, stanozolol yada oksandrolon benzer biçimde östrojenik olmayan ilaçları tercih eder. Öte taraftan saç dökülmesinden kaygı eden kişiler, nandrolon, metenolon ve oksandrolon benzer biçimde ağırlıklı olarak anabolik ilaçlara karşı kullanımlarını izole edebilir. Kişisel hedeflerin, sıhhat durumunun,

Dozaj

Alınan yarar düzeyinin belirlenmesinde kullanılan dozaj önemlidir. Anabolik / androjenik steroidler, orta doz supraterapötik bir dozaj seviyesinde alındığında kas kazanımlarını arttırmada en etkili olma eğilimindedir. Bunun altında (terapötik), potansiyel anabolik faydalar, en azından bir dereceye kadar, endojen testosteronun bastırılmasıyla dengelenir. Oldukça yüksek dozlarda (aşırı supraterapötik), ufak artış artar fark edilir (azalan getiri). Mesela, testosteron enantat yada cypionate durumunda, haftada 100 mg’lık bir dozaj terapötik olarak kabul edilir ve çoğu zaman kuvvetli anabolik yararları fark etmek için yetersizdir. Sadece, dozaj haftalık 200-600 mg aralığında olduğunda, ilacın kas büyümesini desteklemek için oldukça etkili (orta derecede supra-terapötik). Bu aralığın üstünde, kas kazanımı daha büyük bir seviyede farkedilebilir, sadece miktar dozaj artışına kıyasla ufak olacaktır. Daha ilkin listelenen steroidler için yaygın olarak tavsiye edilen bazı dozlar aşağıda belirtilmiştir.

 • Boldenon undesilenat: 200-400 mg / hafta
 • Metandrostenolon: 10-30 mg / gün
 • Methenolon enantat: 200-400 mg / hafta
 • Nandrolone dekanoat: 200-400 mg / hafta
 • Oxandrolone: ​​10-30 mg / gün
 • Oksimetolon: 50-100 mg / gün
 • Stanozolol: 10-30 mg / gün
 • Stanozolol: 10-30 mg / gün
 • Testosteron (cypionate, enanthate): 200-600 mg / hafta

Belirli bir dozajın maliyet etkinliği haricinde ek hususlar vardır. Başlangıç ​​olarak, yüksek dozda anabolik / androjenik steroidler, daha kuvvetli negatif kozmetik, ruhsal ve fizyolojik yan etkisinde bırakır üretme eğilimindedir. Azalan getirilerin ışığında, sonuçlar ve advers reaksiyonlar arasındaki dengelenme gittikçe daha azca pozitif yönde olur. Daha düşük dozlarda meydana getirilen kazançlar, steroid kesildikten sonrasında aşırı alımın sonucunda ortaya çıkan kazançlardan daha iyi korunma eğilimi gösterirler. Büyük dozajlamayla indüklenen süratli iki basamaklı ağırlık artışlarının, bir döngü bittikten sonrasında uzun süre kalmasını beklemek gerçekçi değildir. Daha yavaş durağan(durgun) kazançlar önerilir. Daha yüksek dozların daima daha çok kazanım elde etmek için lüzumlu olanı değil bulunduğunu unutmamak fazlaca önemlidir. Antrenman ve rejimine daha çok odaklanan bir şahıs daha düşük doz AAS’larda daha yüksek dozları alarak daha azca kazanmış olan bir bireyden daha iyi kazançlar elde edecektir. Bu anlayış ile, AAS yalnızca eğitimin ve diyetin tüm öteki değişkenleri ele alındığında ve bir sonraki gerçekçi eğitim / performans hedefini gerçekleştirmek için lüzumlu olan minimum dozla sınırı olan olduğunda düşünülmelidir.

 

Biçim 1. Anabolik / androjenik steroidler, orta düzeyde supraterapötik dozlarda en etkili olma eğilimindedirler. Anabolik faydalar, dozaj aralığının hem yüksek hem de düşük uçlarında verilen ilaç miktarıyla ilişkili olarak azalır.

Süre (Bisiklet)

Anabolik / androjenik steroidlerin belirli bir dozajda uygulanması tipik olarak ortalama 6-8 hafta süresince kas büyüklüğü ve mukavemette belirgin artışlar gösterecektir. Bu noktadan sonrasında, yeni kas kazancı oranı tipik olarak yavaşlar. Kısa süre sonrasında, ileri momentum kesilen bir platoya ulaşılabilir. Bu noktanın ötesinde mühim ilerleme kaydetmeye devam etmek, muhtemelen advers reaksiyonların görülme sıklığı ve azalan anabolik geri dönüş oranlarına denk gelen dozların artmasını gerektirebilir. Doz artışı olmadan bile, negatif sıhhat değişimleri muhtemelen belirgindir ve oldukça süratli bir halde düzeltilmelidir. Bu nedenlerden dolayı uzun soluklu yada devamlı steroid uygulaması uygulama önerilmemektedir. Genel anlamda bir seferde 8 haftadan fazla olmamak suretiyle AAS ilaçları kullanılması önerilir (azami 10-12 hafta), arkasından başka bir steroid rejimi başlatılmadan ilkin eşit yada daha uzun bir süre yok olur. “Açık” ve “Kapanış” dönemleri içinde dönme paternine bisiklet denir.

Dönem Dışı Bırakma (Kurtarma, Köprü Oluşturma ve Daraltma)

Steroid kesilmesinin derhal arkasından dönem, hipogonadizm durumunu (düşük androjen seviyeleri) ve bunun sonucunda protein katabolizmasını içerebilir. Kas kaybını en aza indirgemek amacıyla, burada amaç, naturel testosteron üretimini iyileştirmek, optimum düzeyde kas stimülasyonunu sürdürmek ve uygun beslenmeye adanmaktır. HCG, tamoksifen ve klomifenin kullanılmasını içeren bir hormonal iyileştirme programı çoğu zaman başlatılmıştır (bkz. PCT: Post Cycle Therapy). Anabolik / androjenik steroidlerin minimum 8-12 hafta süreyle kullanılmamasını içeren mühim bir çevrim dışı süre tavsiye edilmektedir. Bazı AAS istismarcıları, ilacın tamamen yoksun bırakılması mevzusunda zorlanmaktadır ve tam doz döngüleri içinde “köprüleme” rutini başlatacaktır. Bu, bir enjekte edilebilir steroidin periyodik düşük dozda verilmesini, mesela 2-3 haftada bir 200 mg testosteron enantat yada metenolon enantat. Bununla beraber, hormonal iyileşmeyi etkileyebileceği ve metabolik homeostazın geri dönmesini engelleyebileceği için bu tür bir uygulama önerilmemektedir.

Bir döngüyü tamamlarken, bazı steroid kullananlar, öncelikle dozlarını yavaşça azaltmak (ilerleyen) için bir uygulamayı izlerler. Bu incelme, 3-4 haftalık bir süre süresince devam edebilir ve her hafta dozun ilacın kesilene kadar kademeli olarak indirilmesini içerecektir. Bununla beraber, eğer bu daralma somut bir kıymet sunduysa, bilinmemektedir. Bu uygulama klinik ortamda değerlendirilmemiş ve tiroid hormonları yada antidepresan benzer biçimde öteki bazı ilaçlarla olduğu benzer biçimde steroid ilaçlarla yaygın şekilde önerilmemektedir. Nerede ise her yüksek doz AAS yönetim çalışmasının hem de azalan doyurma süresi ayrılmadan maksimum dozda sona erdiği de görülebilir. Daha sivrilen bir program kullanmanın mantığındaki bir kusur, görünüşte hormon iyileşmesine destek olmak için tasarlanmış olmasıdır. Bununla beraber, kurtarma mümkün değildir, androjenlerin suprafizyolojik düzeyleri mevcutken, bu düzeyler çoğu zaman düzgüsel (tıbbi olmayan) steroid konikliğinin tüm haftalarında bulunur. Bireyler dozaj daralmasının post-cycle kas katabolizmasını azaltmanın kanıtlanmış bir yolu olmadığına dikkat çekiyor.

 

Biçim 2. Anabolik / androjenik steroidler belirli bir dozajda ortalama 6-8 hafta süresince en etkili olma eğilimindedirler. Bu noktadan sonrasında, yeni kas kazancı oranı yavaşlayacaktır ve kısa süre sonrasında tam bir platona geçeceksiniz.

İstifleme

Bireylerin anabolik / androjenik steroid kullanımı ile daha deneyimli hale geldikçe, bir seferde birden fazla steroid kullanmaya denemeye başlayabilirler. Bu uygulamaya istifleme denir. Yığınlama, belirli bir fizyolojik gelişim düzeyinde daha önceki bir tek gizmen yaklaşımı ile kırılması zor platolar yapmaya başladıklarını kabul eden gelişmiş vücut geliştiricileriyle daha sık görülür. Sadece birçok durumda, devam ettirilen ilerleme için lüzumlu olan daha büyük kümülatif steroid dozaj olabilir. İstifleme çoğu zaman daha androjenik bir steroid ile bir yada daha çok temelde anabolik madde kombinasyonunu ihtiva eder. Anabolik açıdan, ortak steroidler içinde boldenon, metenolon, nandrolon, oksandrolon ve stanozolol bulunur. Testosteron, oksimetolon yada metandrostenolon bir çok istifin androjenik tabanı olarak vazife yapmış olacaktır.

Androjenik ve anabolik steroidlerin bu şekilde steroid döngüleri süresince istiflenmesinin sebepleri iki kattır. Bir taraftan, yüksek dozda testosteron, oksimetolon yada metandrostenolon kuvvetli androjenik ve östrojenik yan etkisinde bırakır üretme eğilimindedir. İlk kez istifleme, etkili östrojen bakım ilaçlarının yaygın olarak bulunmadığı 1960’lı yıllarda fazlaca popüler hale geldi. Bir anabolik androjen yığını, tek bir androjen ile tolere edilebilecekten daha yüksek bir toplam steroid dozajı kullanımına izin verdi. Anabolik-androjen eşleştirmesinin, daha yüksek dozlarda alındıklarında bile, başta anabolik ajanlar tek başına kullanımına bakılırsa etkinlik pozitif yanları sunmuş olduğu görülmektedir. Bu, kas yapım özelliklerini vurgulamak için hususi olarak tasarlanan “anabolik” steroidlerin orijinal beklentileriyle çelişir; sadece art arda kullanıcılar tarafınca fark edilir. Temel androjenik steroidlerin daha anabolik olarak üretken olmasının sebebi tam olarak anlaşılamamıştır, sadece östrojenik hormonların, merkezi sinir sisteminde androjenik stimülasyonun ve optimal kas büyümesi için lüzumlu olan öteki tanımlanamayan sinerjizmaların etkileşimini içerdiğine inanılmaktadır.

Bugün, östrojenik aktiviteyi azaltabilen ilaçların bulunması, kuvvetli bir androjen benzeri testosteron enantat yada cypionate temelli tekli gizmen steroid döngülerinin on seneler öncesinden daha uygulanabilir olmasını sağlıyor. Jinekomasti ve su tutma benzer biçimde yan etkisinde bırakır, yüksek dozlarda bile olsa, anti-östrojen yada aromataz inhibitörleri ile etkili bir halde en aza indirilebilir. Bireyler istiflemenin de aynı şekilde lüzumlu bir uygulama olmadığını bilmeliler. Bununla beraber, rekabetçi vücut geliştirme çevrelerinde çoğunlukla uygulanabilir olmaya devam edecektir yada bir fert, tek ajanlı bir yaklaşımla mümkün olduğunca ilerlediklerinden emindiğinde. Aksi halde, birçok sporcu ve eğitici vücut geliştiricisi için, tek bir steroidin periyodik olarak kullanımı, kas hacmi ve performansının en uygun seviyelerini korumak için fazlasıyla kafi olacaktır,

Ürünler güvence netice veren orjinal ürünlerdir. Ürünün kendi orjinal sitesinden her kutunun üstündeki kutuya hususi kodlarla orjinalliğini denetim edebilirsiniz. Bununla birlikte QR kod uygulaması ile kutunun üstündeki kare kod u check yapabilirsiniz.

 

1 yıl spor yapmış, ilk kürüne girecek olanlar için kilo almak, kas yapmak isteyenler için başlangıç kür paketi.

 

Başlangıç kür paketi belirgin bi şekilde hacim artışı, saf kas hacmi kazanımı, güç artışı, motivasyon artışı benzer şekilde özellikleri net bi şekilde hissetmenizi sağlar.

 

Kür haricinde alınması gereksinim duyulan ek ilaçlar; Günde 1 tablet proviron, jinekomastiyi azaltmak, testosteron seviyelerini dengede tutmak ve yan tesirleri sıfıra indirmek için. Omega 3 (1) tablet küre ek doping tesiri yaratmak için. Kürün 3 haftasında Nolvadex alımına başlanmalı.

 

 

Boldenon ne işe yarar; Vücut kendi kendine naturel olarak ürettiği 4 protein vardır. Boldenon bu naturel protein sentezini artırır, güç artışı sağlar.
Testosteron Enanthate; Erkeklik hormonudur, cinsel isteği arttırır, gücü arttırır, kas gelişimini destek sunar.

 

Başlangıç kür paketinde minimum 7 kilo maximum 12 kilo garantisi verebilirim, kür paketi alanlar için 7/24 WhatsApp desteği, kişiye ve amaca yönelik beslenme ve antrenman programı. Beslenme ve Antrenman programları Yaşınız, kilonuz, boyunuz, yaptığınız iş, spor geçmişiniz benzer şekilde bilgiler doğrultusunda kişiye hususi yazılır. Örneğin inşaatta çalışan ile masabaşı çalışana aynı programlar ve aynı miligiramlar uygulanmaz. Özenle ve titizlikle yazılması gerekir, size vereceğimiz programlara %70 uyarsanız bile kıvanç garantisi veriyorum.

“Prematüre ejakyalasyon yüzünden kız dostum beni bıraktı” Cenk Hoca

Cenk Hoca Kimdir, Cenk Hoca Youtube, Cenk Hoca Boyu, Cenk Hoca Vikipedi, Cenk Hoca Forum, Cenk Hoca Vücut Ölçüleri, Cenk Hoca Cenk Hoca, Cenk Hoca Instagram, Cenk Hoca Kimdir, Cenk Hoca Cenk Hoca, Cenk Hoca Youtube, Savas Cebeci Ve Takipcilerine Hakaret, Cenk Hoca Vs Cenk Hoca, Cenk Hoca Program, Cenk Hoca Ramazan, Cenk Hoca Forum, Cenk Hoca Antrenman Programı, Cenk Hoca Protein Tozu, Cenk Hoca Definasyon Rejimi, Cenk Hoca Karın Kası, Cenk Hoca 2016, Cenk Hoca 2017